ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2017-03-06T16:40:12+02:00

Συνεργασίες

Βαριές περιπτώσεις περιοδοντικής νόσου όπου απαιτείται πιθανώς και χειρουργική θεραπεία

Πολύπλοκες περιπτώσεις ή επαναλήψεις ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωση)

Χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων

Περιπτώσεις όπου απαιτούνται πολφοτομές ή ενδοδοντικές θεραπείες νεογιλών.

Παιδιά μικρής ηλικίας που δεν μπορούν να συνεργαστούν.